Up
Down

Onze diensten

Inzameling, verwerking en analyses

Voor een schone en veilige werkomgeving is het van belang dat afval regelmatig en veilig worden afgevoerd. Een gezonde bedrijfsvoering verlangt dat dit gebeurt tegen zo laag mogelijke kosten en met de garantie dat het afval op een milieuverantwoorde wijze wordt verwerkt. GS-Recycling Nederland kan u dit bieden.

GS-Recycling Nederland is gespecialiseerd in de inzameling van vloeibare gevaarlijke afvalstoffen. Wij staan hierbij tevens garant voor hoogwaardig hergebruik van uw afvalstoffen in verwerkingsinstallaties binnen onze Groep.

De afvalstoffen waarin wij ons hebben gespecialiseerd zijn:

  • afgewerkte olie
  • afgewerkte koelvloeistof
  • afgewerkte remvloeistof
  • brandstofresten
  • transformatorolie

Wij leveren u hierbij de volgende service:

  • online, per e-mail, telefonisch of per fax uw  inzamelopdracht aanmelden
  • streeftermijn inzameling uiterlijk 10 werkdagen na aanmelding
  • inzameling in heel Nederland
  • inzameling, met gecompartimenteerde tankauto's, van meerdere afvalstoffen in één bezoek mogelijk

Naast de inzameling en verwerking van afvalstoffen kunnen wij ook analyses van afvalstoffen verzorgen in het gecertificeerde laboratorium binnen onze Groep. 

Wet en regelgeving ten aanzien van afvalbeheer wordt regelmatig aangescherpt. Vooral de afvalstoffen die vallen onder de noemer 'gevaarlijk afval' vereisen ten aanzien van milieuwet- en regelgeving, handling en verwerking specialistische kennis. GS-Recycling Nederland beschikt over deze kennis en de nodige vergunningen om uw inzamelopdrachten uit te kunnen voeren.