Up
Down

Milieu

Verantwoord hergebruik van afval, een vak apart

Vele afvalstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Zo ook de afvalstoffen die wij inzamelen. GS-Reycling Nederland beschikt over groepseigen verwerkingsinstallaties die afvalstoffen op een hoogwaardige wijze recyclen en omzetten tot nieuwe producten.

Een keuze voor GS-Recycling Nederland  betekent daarom niet alleen dat uw afval veilig en naar behoren wordt afgevoerd en verwerkt. Het betekent ook dat u een bijdrage levert aan de vermindering van de winning van primaire grondstoffen, en zo aan een beter milieu.

Hierdoor kan GS-Recycling Nederland in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen van toegevoegde waarde zijn voor uw onderneming.

Enkele voorbeelden van toepassingen van onze producten:

  • Afgewerkte olie werken wij op tot basisolie. Door toevoeging van van additieven kan deze basisolie weer als smeermiddel worden gebruikt
  • Glycol uit afgewerkte koelvloeistof winnen wij terug en leveren wij aan de chemische industrie als additief in bijvoorbeeld verf
  • Gebruikte remvloeistof zuiveren wij voor hergebruik in de industrie
  • Brandstofresten dienen na zuivering als hoogwaardige secundaire brandstof in onder andere energiecentrales en cementovens
  • Van transformatorolie maken wij een hoogwaardige spindelollie.